Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.516.2021 Wojewody Śląskiego

z dnia 7 maja 2021 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXXII/296/21 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego zdnia 31 marca 2021 r. w sprawie Statutu Dzielnicy Miasta Wodzisławia Śląskiego Nowe Miasto

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-05-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe