Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 229/XXIX/2021 Rady Gminy Mykanów

z dnia 7 maja 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Mykanów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-05-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe