Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 1 Burmistrza Krzepic; Wójta Gminy Przystajń

z dnia 11 maja 2021 r.

do Porozumienia z dnia 14 styczna 2021 r. w sprawie pokrywania kosztów dotacji celowej udzielonej przez Gminę Krzepice Niepublicznemu Żłobkowi na rzecz dzieci będącymi mieszkańcami Gminy Przystajń

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-05-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe