Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 640/XXXVIII/2021 Rady Miasta Rybnika

z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 379/XXI/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe