Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII.264.2021 Rady Miasta Wojkowice

z dnia 31 maja 2021 r.

w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe