Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.600.2021 Wojewody Śląskiego

z dnia 2 czerwca 2021 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXVI/209/21 Rady Gminy Kozy z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Kozy w roku 2021

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe