Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.603.2021 Wojewody Śląskiego

z dnia 2 czerwca 2021 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXIX.245.2021 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Strumień w 2021 r."

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe