Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/294/2021 Rady Gminy Pawłowice

z dnia 1 czerwca 2021 r.

w sprawie unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pawłowice

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe