Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/298/2021 Rady Gminy Pawłowice

z dnia 1 czerwca 2021 r.

w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Pawłowice oraz nauczycieli przedszkoli prowadzonych przez gminę Pawłowice pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe