Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/273/2021 Rady Gminy Pietrowice Wielkie

z dnia 31 maja 2021 r.

w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe