Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVII/225/2021 Rady Gminy Rajcza

z dnia 10 czerwca 2021 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Rajcza oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe