Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVII/227/2021 Rady Gminy Rajcza

z dnia 10 czerwca 2021 r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe