Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVII/228/2021 Rady Gminy Rajcza

z dnia 10 czerwca 2021 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe