Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr 221/2021 Burmistrza Wilamowic; Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia 11 maja 2021 r.

powierzenia Gminie Wilamowice zadania dotyczącego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe