Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 280/XXXIX/2021 Rady Miasta i Gminy Szczekociny

z dnia 10 czerwca 2021 r.

w sprawie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub które są wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położone na terenie Gminy Szczekociny

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe