Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 281/XXXIX/2021 Rady Miasta i Gminy Szczekociny

z dnia 10 czerwca 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Miasta i Gminy Szczekociny nr 215/XXX/2020 z dnia 3 grudnia 2020 r., w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Szczekociny

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe