Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Wyrok nr Sygn. akt III SA/Gl 761/20 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

z dnia 2 marca 2021 r.

w sprawie ze skargi Wojewody Śląskiego na uchwałę Rady Gminy Buczkowice z dnia 27 listopada 2019 r. nr XII/106/19 w przedmiocie opłat za zajęcie pasa drogowego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe