Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie Wójta Gminy Łodygowice

z dnia 29 marca 2021 r.

z wykonania budżetu Gminy Łodygowice za 2020 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe