Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.617.2021 Wojewody Śląskiego

z dnia 10 czerwca 2021 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXX/266/2021 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 4 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pietrowice Wielkie na 2021 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe