Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.619.2021 Wojewody Śląskiego

z dnia 10 czerwca 2021 r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXX/267/2021 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 4 maja 2021 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową drogi, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe