Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.602.2021 Wojewody Śląskiego

z dnia 11 czerwca 2021 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXII/175/21 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie zmiany statutu Domu Pomocy Społecznej w Lyskach

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe