Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.629.2021 Wojewody Śląskiego

z dnia 11 czerwca 2021 r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXXV/297/2021 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Koniecpol

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe