Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Ogłoszenie nr 1/2021 Burmistrza Miasta Lędziny

z dnia 26 maja 2021 r.

w sprawie zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2020 roku położonych na obszarze Gminy Lędziny

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe