Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Wójta Gminy Herby; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 19 maja 2021 r.

w sprawie powierzenia Gminie Herby prowadzenia zadania pn. "Projekt budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 905 w miejscowości Olszyna"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe