Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.714.2021 Wojewody Śląskiego

z dnia 8 lipca 2021 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXXI/280/2021 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie nadania statutu Klubowi Malucha "Szkrabek" w Cyprzanowie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe