Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie nr 1/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 1 lipca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe