Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLI/512/2021 Rady Miasta Knurów

z dnia 6 lipca 2021 r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Knurów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe