Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Wyrok nr Sygn. akt III SA/Gl 789/20 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

z dnia 11 marca 2021 r.

w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Raciborzu na uchwałę Gminy Nędza z dnia 3 września 2018 r., nr LXXII-431-2018 w przedmiocie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe