Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 757/XLIV/2021 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 15 lipca 2021 r.

w sprawie zmian Uchwały Nr 629/XXXV/2020 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta Sosnowca na 2021 rok /zmiana IX/

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe