Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Wyrok nr Sygn. akt III SA/Gl 208/21 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

z dnia 8 kwietnia 2021 r.

w sprawie ze skargi Henryka Września na uchwałę Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 26 listopada 2019 r. nr XIV/151/2019 w przedmiocie ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe