Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Wyrok nr Sygn. akt II SA/Gl 209/21 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie ze skargi Wojewody Śląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 26 czerwca 2020 r. nr 152/XVIII/2020 w przedmiocie regulaminu korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe