Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.712.2021 Wojewody Śląskiego

z dnia 21 lipca 2021 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXXVI/268/2021 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gierałtowice w 2021 roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe