Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.757.2021 Wojewody Śląskiego

z dnia 22 lipca 2021 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr 214(XXVIII)21 Rady Gminy Poraj z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Gminę Pora

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe