Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.753.2021 Wojewody Śląskiego

z dnia 22 lipca 2021 r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr XL/582/21 Rady Miasta Mysłowice z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe