Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.770.2021 Wojewody Śląskiego

z dnia 22 lipca 2021 r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr XL/587/21 Rady Miasta Mysłowice z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Dom Ewy w Mysłowicach

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe