Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE NR 42
MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 10 października 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu Komitetu Audytu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. art. 290 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236 i 1535) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 38 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie regulaminu Komitetu Audytu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej (Dz. Urz. Min. Rodz. i Pol. Społ. poz. 41) w załączniku do zarządzenia w § 2 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) sygnalizowanie Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej, zwanemu dalej "Ministrem", istotnych rodzajów ryzyka zidentyfikowanych na podstawie analizy ryzyka w działach administracji rządowej - rodzina, zabezpieczenie społeczne i praca, zwanych dalej "działami";".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER RODZINY
I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Marlena Maląg

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-10-10
  • Data wejścia w życie: 2021-10-12
  • Data obowiązywania: 2021-10-12

Dzienniki Urzędowe