| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Biura rachunkowe > Prowadzę biuro rachunkowe > Odpowiedzialność biura rachunkowego za błędy w rozliczeniach

Odpowiedzialność biura rachunkowego za błędy w rozliczeniach

Biuro rachunkowe nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania swoich klientów. Jeśli jednak powierzysz prowadzenie księgowości biuru rachunkowemu nie zapominaj, że może ono zapłacić odszkodowanie za swoją niestaranność.

Nie oznacza to jednak, że biuro rachunkowe zwolnione jest z jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki swojej nieprawidłowości. Osoba zlecająca prowadzenie księgowości może domagać się od niego wypłaty odszkodowania za szkody poniesione w wyniku wadliwego prowadzenia księgowości. Takiego roszczenia dochodzi się na drodze cywilnej, a podstawą wniesienia powództwa stanowi art. 471 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.) dotyczący odpowiedzialności kontraktowej. Przepis ten zobowiązuje do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania - chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Dłużnik może się jednak uwolnić od odpowiedzialności, jeśli wykaże, że wykonał zobowiązanie, albo że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło nie z jego winy.

Obowiązki biur rachunkowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy

Przedsiębiorca, chcąc uzyskać odszkodowanie od biura rachunkowego, musi określić zakres powierzonych mu obowiązków, wykazać popełnione błędy oraz wskazać związek między tymi nieprawidłowościami a poniesionymi stratami. Nie bez znaczenia pozostaje treść umowy zawartej przez strony, np. jaki jest zakres świadczonych usług, kto odpowiada za prawidłowe sporządzenie rozliczeń, jaki określono sposób potwierdzania faktu przyjęcia dokumentów do księgowania. Ponadto, biura rachunkowe zobligowane są do obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaną działalnością. Minimalna wielkość sumy gwarancyjnej ubezpieczenia OC uzależniona jest od faktycznie wykonywanych przez biuro czynności.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z 6 listopada 2014 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1616)  minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych 10 000 euro. Kwota ta jest ustalana przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta.

Odszkodowanie za szkody objęte ubezpieczeniem wypłaca zakład ubezpieczeń.

Podyskutuj o tym na naszym FORUM


Autor: Magdalena Warchoł

Narzędzia

POLECANE

reklama

Eksperci portalu infor.pl

GKR Legal

Przejrzyste Zasady, Adekwatne Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »