| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP

Akty prawne: Dzienniki Urzędowe

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 3 marca 2014 pozycje 1051-1079

Szukaj w Dziennikach Urzędowych:

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 3 marca 2014

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.37.3.2014.MR1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 lutego 2014r. stwierdzające nieważność § 1 ust. 2, 4 i 5 we fragmencie „z powodu choroby lub” oraz ust. 6 we fragmencie „z tym że za wszystkie przepracowane miesiące, bez względu na wymiar godzin zrealizowanych zajęć, przysługuje nauczycielowi prawo do wynagrodzenia zasadniczego za tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, określony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela z uwzględnieniem § 2 i § 3 niniejszej uchwały, a także za przepracowane w tym czasie godziny ponadwymiarowe”, § 2 ust. 2 we fragmencie: „z tym że obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono zastępstwo”, § 2 ust. 3 oraz § 3 ust. 3 uchwały nr XLI/1/14 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy „Karta Nauczyciela” oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad zwalniania tych nauczycieli od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Jaworzyna Śląska. Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego rok 2014 poz. 1054