| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP

Akty prawne: Dzienniki Urzędowe

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2018 roku

Szukaj w Dziennikach Urzędowych:

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 22 listopada 2018

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 122/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 24 ust. 6 pkt 3 w zakresie „reklam, obiektów małej architektury oraz”, § 25 ust. 5 w zakresie „obiektów małej architektury (ławki, słupy ogłoszeniowe)”, § 28 ust. 5 w zakresie „oraz nośników reklamowych”, § 29 ust. 5 w zakresie „obiektów małej architektury (…) oraz nośników reklamowych”, § 30 ust. 5 pkt 1 w zakresie „obiektów małej architektury”, § 30 ust. 5 pkt 2 w zakresie „oraz nośników reklamowych”, § 31 ust. 4 pkt 4 lit. e tiret szóste, § 31 ust. 4 pkt 8 lit. a, § 31 ust. 6 pkt 2 w zakresie „obiekty małej architektury (…) ogrodzenia”, § 31 ust. 6 pkt 9 lit. e w zakresie „obiektów małej architektury”, § 32 ust. 5 pkt 1 w zakresie „obiektów małej architektury”, - § 32 ust. 5 pkt 2 w zakresie „oraz nośników reklamowych”, § 33 ust. 4 pkt 7 lit. a, § 33 ust. 6 pkt 2 w zakresie „obiekty małej architektury (…) ogrodzenia”, § 33 ust. 6 pkt 8 lit. d w zakresie „obiektów małej architektury”, § 34 ust. 4 pkt 5 lit. a, § 34 ust. 6 pkt 3 w zakresie „obiekty małej architektury (…) ogrodzenia”, § 34 ust. 6 pkt 8 lit. d w zakresie „obiektów małej architektury”, § 35 ust. 5 pkt 1 w zakresie „obiektów małej architektury”, § 35 ust. 5 pkt 2 w zakresie „oraz nośników reklamowych”, § 36 w zakresie terenu oznaczonego symbolem 21MN, § 36 ust. 2 pkt 2, § 36 ust. 8 pkt 1 w zakresie terenu oznaczonego symbolem 21MN, § 37 ust. 6 pkt 3 w zakresie „wraz z obiektami małej architektury i ogrodzeniem, o wysokości do 3,0 m”, § 37 ust. 6 pkt 5 w zakresie „urządzeń reklamowych” chwały Nr LI/311/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 9 października 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 6 terenów położonych w Chełmnie, oraz załącznika nr 6 do ww. uchwały w zakresie terenu oznaczonego symbolem 21MN.Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego rok 2018 poz. 5887

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 20 listopada 2018