reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Akty prawne: Dzienniki Urzędowe

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z 21 listopada 2013 pozycje 4747-4785

Szukaj w Dziennikach Urzędowych:

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z 21 listopada 2013

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN-II.4131.330.2013 Wojewody Lubelskiego z dnia 14 listopada 2013r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXVII/255/13 Rady Gminy Głusk z dnia 8 października 2013 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, w części obejmującej § 2 pkt 2 i 13, §. 3 ust. 2, 3, 4, 5, 6 i 7, § 4, § 5 ust. 4, § 6 ust. 1, § 9 ust. 1 w brzmieniu: „według zasad określonych w warunkach przyłączenia względnie umowie o przyłączenie”, § 10 pkt 1, 2, 3, 4, 5 i 7, § 11 pkt 1, 2, 3 i 5, § 12 pkt 1 lit. b oraz lit. d, pkt 2, pkt 3, pkt 6, § 13 pkt 3, § 14 ust. 4 § 15 ust. 2, 3, 4, 8 i 9, § 16, § 17 ust. 4, § 18 ust. 1, § 21 ust. 1 w brzmieniu: „według zasad określonych w warunkach przyłączenia względnie umowie o przyłączenie”, § 22 pkt 1, 2, 3; § 23 pkt 2, 3 i 4, § 24 pkt 1 w brzmieniu: „z wyjątkiem przypadków określonych w § 18 ust. 4 lit. d regulaminu” oraz pkt 3, § 25 pkt 5 w brzmieniu: „w przypadku posadowienia obiektów na trasie sieci kanalizacyjnej lub przyłącza Odbiorca usług poniesie koszty związane z ich usunięciem oraz obciążony zostanie dodatkowymi kosztami usunięcia awarii” oraz pkt 6 w brzmieniu: „a w przypadku odprowadzania ścieków przemysłowych – o procesach technologicznych oraz zmianach technologii mających wpływ na ilość i jakość odprowadzanych ścieków”, pkt 8 i pkt 9; § 26; § 28, § 29, § 30, § 31, § 32, § 33, § 34, § 35, § 39, § 41, § 42, § 43, § 44, § 45, § 46 ust. 4, § 51, § 55 oraz § 56 regulaminu stanowiącego załącznik do uchwały. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego rok 2013 poz. 4774
reklama
reklama
reklama