reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Akty prawne: Dzienniki Urzędowe

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z 1 września 2017 pozycje 3471-3485

Szukaj w Dziennikach Urzędowych:

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z 1 września 2017

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN-II.4131.313.2017 Wojewody Lubelskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVI/204/2017 Rady Miejskiej w Modliborzycach z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/132/2012 Rady Gminy Modliborzyce z dnia 21 sierpnia 2012 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Modliborzyce, zmienionej uchwałą Nr XXI/139/2012 Rady Gminy Modliborzyce z dnia 28 września 2012 r., zmieniającą uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach przedszkolach prowadzonych przez gminę Modliborzyce, w części obejmującej § 1 uchwały w brzmieniu: „4. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia – za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych nauczycielowi w planie organizacyjnym szkoły. 5 Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa wypłaca się za godziny faktycznie przepracowane, a rozliczenie tych godzin dokonuje się w okresach tygodniowych”.Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego rok 2017 poz. 3485
reklama
reklama
reklama