Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/202/2016 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/291/2014 r. Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej, zmienionej uchwałą Nr LVI/295/2014 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 25 marca 2014 r., uchwałą Nr LVII/299/2014 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 29 kwietnia 2014 r., uchwałą Nr LXIII/334/2014 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 30 września 2014 r.,uchwałą Nr III/6/2014 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 30 grudnia 2014 r., uchwałą Nr IV/16/2015 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 stycznia 2015 r., uchwałą Nr VI/23/2015 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 24 lutego 2015 r., uchwałą Nr VIII/29/2015 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 31 marca 2015 r., uchwałą Nr X/37/2015 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 28 kwietnia 2015 r., uchwałą Nr XII/43/2015 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 30 czerwca 2015 r., uchwałą Nr XVI/62/2015 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 29 września 2015 r., uchwałą Nr XVII/70/2015 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 października 2015 r., uchwałą Nr XVIII/83/2015 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 24 listopada 2015 r., uchwałą Nr XIX/103/2015 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 29 grudnia 2015 r., uchwałą Nr XX/119/2016 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 26 stycznia 2016 r., uchwałą Nr XXII/134/2016 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 23 lutego 2016 r., uchwałą Nr XXIV/147/2016 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 26 kwietnia 2016 r., uchwałą Nr XXVII/157/2016 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 31 maja 2016 r., uchwałą Nr XXVIII/164/2016 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 28 czerwca 2016 r. i uchwałą Nr XXXI/174/2016 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 września 2016 roku

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego rok 2017 poz. 362