| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Biegli rewidenci > Biegły rewident z innego kraju UE może być rewidentem w Polsce

Biegły rewident z innego kraju UE może być rewidentem w Polsce

Osoby fizyczne, które posiadają uprawnienia do wykonywania zawodu biegłego rewidenta uzyskane w innym państwie Unii Europejskiej, mogą zostać wpisane do polskiego rejestru biegłych rewidentów. Wpis do rejestru uzależniony jest jednak od złożenia z wynikiem pozytywnym, egzaminu z prawa gospodarczego przeprowadzonego w języku polskim przez Komisję Egzaminacyjną.

Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych – wprowadzająca zmiany w zakresie zawodu biegłego rewidenta - została ostatecznie uchwalona przez Sejm w dniu 9 maja 2014 r. i podpisana przez Prezydenta RP w dniu 30 maja 2014 r. Ustawa wejdzie w życie po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Powyższe uprawnienie przysługuje także na zasadzie wzajemności osobie, która posiada uprawnienia do wykonywania zawodu biegłego rewidenta uzyskane w państwie trzecim, jeżeli spełnia wymagania w zakresie kwalifikacji zawodowych zgodne z warunkami określonymi w ustawie lub równoważne oraz zaliczy w/w egzamin z prawa gospodarczego.

Stosownie do § 13 ust. 1 rozporządzenia ministra finansów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów z późn.zm. (dalej rozporządzenie), egzamin dla cudzoziemców składa się z części pisemnej i ustnej. Opłata za przystąpienie do egzaminu wynosi obecnie 730 zł.

Część pisemna

Egzamin pisemny podzielony jest na 4 bloki tematyczne, zawierające łącznie 95 pytań testowych jednokrotnego wyboru oraz 7 zadań sytuacyjnych. Sposób punktacji przewidziany w części testowej egzaminu umożliwia uzyskanie w przypadku wskazania błędnej odpowiedzi punktów ujemnych (-1 punkt). Za udzielenie odpowiedzi poprawnej osoba egzaminowana uzyskuje 2 punkty a w przypadku niewskazania żadnej odpowiedzi – 0 punktów.

Skala punktacji w odniesieniu do zadań sytuacyjnych jest każdorazowo wskazana w zadaniu. Rozwiązywanie zadań sytuacyjnych nie niesie ze sobą ryzyka w postaci punktów ujemnych. Podobnie jak w przypadku egzaminów pisemnych składanych przez kandydatów na biegłych rewidentów na zasadach ogólnych - egzamin z prawa gospodarczego uważa się za ukończony pozytywnie, jeżeli kandydat uzyska co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów z każdego bloku tematycznego.

Egzamin pisemny nie może trwać dłużej niż 240 minut, a kandydat na biegłego rewidenta może korzystać z pomocy naukowych określonych w § 12 ust. 5 rozporządzenia tj. „przepisów prawa ogłoszonych w dziennikach urzędowych lub zawartych w zbiorach przepisów bez komentarzy, standardów rachunkowości, standardów rewizji finansowej, uchwał, postanowień, stanowisk, wskazówek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz z urządzeń ułatwiających liczenie (kalkulatorów), z wyjątkiem urządzeń posiadających funkcje gromadzenia, przetwarzania i przenoszenia danych”.

Egzaminy na biegłego rewidenta

Dyplomowany Księgowy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Część ustna

Kandydat na biegłego rewidenta, który ukończył część pisemną egzaminu z wynikiem pozytywnym może przystąpić do części ustnej. Etap ten polega na udzieleniu poprawnej odpowiedzi na 5 pytań zawartych w jednym z 10 zestawów, wylosowanym przez osobę egzaminowaną. Komisja Egzaminacyjna ocenia udzielane odpowiedzi pod względem poprawności i spójności odpowiedzi oraz umiejętności praktycznego zastosowania przepisów prawa. W odróżnieniu od części pisemnej, osoba przystępująca do egzaminu ustnego nie może korzystać z żadnych pomocy. Czas egzaminu ustnego nie może przekroczyć 50 minut. Niezaliczenie części ustnej egzaminu z prawa gospodarczego skutkuje niezaliczeniem całego egzaminu.

Zakres tematyczny

Stosownie do uchwały nr 1798/41/2010 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego zakresu tematycznego egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów z późn.zm, zakres tematyczny egzaminu z prawa gospodarczego jest określony w punktach 3, 4, 6 i 7 załącznika do uchwały i obejmuje prawo cywile, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo spółek, prawo o postępowaniu upadłościowym i naprawczy, prawo regulujące działalność gospodarczą, prawo podatkowe, rachunkowość finansową.

Narzędzia księgowego

BIURA RACHUNKOWE

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Chmielniak

Specjalista prawa karnego gospodarczego, autor bloga Białe kołnierzyki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »