| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Biegli rewidenci > Biegły rewident z innego kraju UE może być rewidentem w Polsce

Biegły rewident z innego kraju UE może być rewidentem w Polsce

Osoby fizyczne, które posiadają uprawnienia do wykonywania zawodu biegłego rewidenta uzyskane w innym państwie Unii Europejskiej, mogą zostać wpisane do polskiego rejestru biegłych rewidentów. Wpis do rejestru uzależniony jest jednak od złożenia z wynikiem pozytywnym, egzaminu z prawa gospodarczego przeprowadzonego w języku polskim przez Komisję Egzaminacyjną.

Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych – wprowadzająca zmiany w zakresie zawodu biegłego rewidenta - została ostatecznie uchwalona przez Sejm w dniu 9 maja 2014 r. i podpisana przez Prezydenta RP w dniu 30 maja 2014 r. Ustawa wejdzie w życie po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Powyższe uprawnienie przysługuje także na zasadzie wzajemności osobie, która posiada uprawnienia do wykonywania zawodu biegłego rewidenta uzyskane w państwie trzecim, jeżeli spełnia wymagania w zakresie kwalifikacji zawodowych zgodne z warunkami określonymi w ustawie lub równoważne oraz zaliczy w/w egzamin z prawa gospodarczego.

Stosownie do § 13 ust. 1 rozporządzenia ministra finansów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów z późn.zm. (dalej rozporządzenie), egzamin dla cudzoziemców składa się z części pisemnej i ustnej. Opłata za przystąpienie do egzaminu wynosi obecnie 730 zł.

Część pisemna

Egzamin pisemny podzielony jest na 4 bloki tematyczne, zawierające łącznie 95 pytań testowych jednokrotnego wyboru oraz 7 zadań sytuacyjnych. Sposób punktacji przewidziany w części testowej egzaminu umożliwia uzyskanie w przypadku wskazania błędnej odpowiedzi punktów ujemnych (-1 punkt). Za udzielenie odpowiedzi poprawnej osoba egzaminowana uzyskuje 2 punkty a w przypadku niewskazania żadnej odpowiedzi – 0 punktów.

Skala punktacji w odniesieniu do zadań sytuacyjnych jest każdorazowo wskazana w zadaniu. Rozwiązywanie zadań sytuacyjnych nie niesie ze sobą ryzyka w postaci punktów ujemnych. Podobnie jak w przypadku egzaminów pisemnych składanych przez kandydatów na biegłych rewidentów na zasadach ogólnych - egzamin z prawa gospodarczego uważa się za ukończony pozytywnie, jeżeli kandydat uzyska co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów z każdego bloku tematycznego.

Egzamin pisemny nie może trwać dłużej niż 240 minut, a kandydat na biegłego rewidenta może korzystać z pomocy naukowych określonych w § 12 ust. 5 rozporządzenia tj. „przepisów prawa ogłoszonych w dziennikach urzędowych lub zawartych w zbiorach przepisów bez komentarzy, standardów rachunkowości, standardów rewizji finansowej, uchwał, postanowień, stanowisk, wskazówek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz z urządzeń ułatwiających liczenie (kalkulatorów), z wyjątkiem urządzeń posiadających funkcje gromadzenia, przetwarzania i przenoszenia danych”.

Egzaminy na biegłego rewidenta

Dyplomowany Księgowy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Część ustna

Kandydat na biegłego rewidenta, który ukończył część pisemną egzaminu z wynikiem pozytywnym może przystąpić do części ustnej. Etap ten polega na udzieleniu poprawnej odpowiedzi na 5 pytań zawartych w jednym z 10 zestawów, wylosowanym przez osobę egzaminowaną. Komisja Egzaminacyjna ocenia udzielane odpowiedzi pod względem poprawności i spójności odpowiedzi oraz umiejętności praktycznego zastosowania przepisów prawa. W odróżnieniu od części pisemnej, osoba przystępująca do egzaminu ustnego nie może korzystać z żadnych pomocy. Czas egzaminu ustnego nie może przekroczyć 50 minut. Niezaliczenie części ustnej egzaminu z prawa gospodarczego skutkuje niezaliczeniem całego egzaminu.

Zakres tematyczny

Stosownie do uchwały nr 1798/41/2010 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego zakresu tematycznego egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów z późn.zm, zakres tematyczny egzaminu z prawa gospodarczego jest określony w punktach 3, 4, 6 i 7 załącznika do uchwały i obejmuje prawo cywile, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo spółek, prawo o postępowaniu upadłościowym i naprawczy, prawo regulujące działalność gospodarczą, prawo podatkowe, rachunkowość finansową.

Narzędzia księgowego

BIURA RACHUNKOWE

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Invado Sp. z o.o.

Producent stolarki drzwiowej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »