reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Biegli rewidenci > Forma i zasady wykonywania zawodu biegłego rewidenta

Forma i zasady wykonywania zawodu biegłego rewidenta

Biegły rewident to zawód zaufania publicznego uregulowany w ustawie z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (dalej ustawa). Osoba, która po pozytywnym ukończeniu postępowania kwalifikacyjnego uzyskała wpis do rejestru biegłych rewidentów zobowiązana jest do przestrzegania szeregu norm dotyczących między innymi formy i zasad wykonywania swojego zawodu.

Ustawa z 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. poz. 768) - w zakresie dotyczącym nowelizacji ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym wejdzie w życie 1 stycznia 2015 r.

Forma wykonywania zawodu biegłego rewidenta

Przy określeniu możliwych formy wykonywania zawodu biegłego rewidenta pomocna będzie treść art. 3 ustawy, która przewiduje 4 zasadnicze możliwości:

  1. wykonywanie zawodu jako osoba fizyczna prowadząca działalność we własnym imieniu i na własny rachunek,
  2. wykonywanie zawodu jako wspólnik podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,
  3. wykonywanie zawodu jako osoba pozostająca w stosunku pracy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych,
  4. wykonywanie zawodu jako osoba niepozostająca w stosunku pracy i nieprowadząca działalności we własnym imieniu i na własny rachunek, pod warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych.

W odniesieniu do formy określonej w ust. 2 warto dodać, iż podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych, zostały określone w art. 47 pkt. 2 i 3 ustawy są to np. spółka cywilna, spółka jawna lub spółka partnerska, w której większość głosów posiadają biegli rewidenci lub spółka kapitałowa lub spółdzielnia w których  członków zarządu stanowią biegli rewidenci.

Przedmiot działalności biegłych rewidentów

Biegli rewidenci - praktyki zawodowe i aplikacja

Na uwagę zasługuje także fakt, iż jedynie w pierwszym wypadku zawód wykonywany jest we własnym imieniu, gdyż w pozostałych formach biegły rewident pracuje w imieniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Powyższe regulacje dotyczące formy organizacyjnej wykonywania zawodu mają szczególne znaczenie w kontekście obowiązku biegłego rewidenta, do zawiadomienia Krajowej Rady Biegłych Rewidentów o podjęciu i formie wykonywania zawodu.

Zasady wykonywania zawodu biegłego rewidenta

Podczas wykonywania zawodu, biegły rewident powinien kierować się zasadami przewidzianymi między innymi w art. 4 ustawy.

Biegły rewident powinien w szczególności:

  1. postępować zgodnie ze złożonym ślubowaniem, zobowiązującym go do wykonywania zawodu „w poczuciu odpowiedzialności, z całą rzetelnością i bezstronnością, zgodnie z przepisami prawa i obowiązującymi standardami rewizji finansowej”
  2. przestrzegać standardów rewizji finansowej, zasad niezależności oraz etyki zawodowej,
  3. stale podnosić kwalifikacje zawodowe, poprzez odbycie odpowiedniego szkolenia z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej przeprowadzanego przez uprawnione jednostki.
  4. regularnie opłacać składkę członkowską,
  5. przestrzegać uchwał organów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w zakresie, w jakim dotyczą one biegłych rewidentów.

Znacznie szerszym zagadnieniem jest obowiązek przestrzegania etyki zawodowej przez biegłych rewidentów. W odniesieniu do uchwały nr 4249/60/2011 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów, przy wykonywaniu zawodu biegłego rewidenta należy stosować Kodeks etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).

Z treścią kodeksu IFAC można zapoznać się pod adresem: http://www.kibr.webserwer.pl/_doc/uchwaly/uchwala_4249-60-2011_Kodeks_IFAC.pdf

Narzędzia księgowego

reklama

BIURA RACHUNKOWE

reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

BillBird SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama