reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Biegli rewidenci > Jak i kiedy dokonać wyboru biegłego rewidenta?

Jak i kiedy dokonać wyboru biegłego rewidenta?

Osobą uprawnioną do badania sprawozdań finansowych jest biegły rewident. Jego praca polega na sprawdzaniu, czy informacje zawarte w sprawozdaniach wypływające na rynek od jednostek są prawdziwe. Jednostki powinny też odpowiednio wcześniej dokonać wyboru biegłego rewidenta.

Obowiązek badania przez biegłego rewidenta

Art. 64 ustawy o rachunkowości wprost określa, które jednostki podlegają obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta. Badaniu podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe kontynuujących działalność:

1) banków, zakładów ubezpieczeń oraz zakładów reasekuracji,
2) spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,
3) jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych,
4) jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
5) spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji,
6) pozostałych jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:

a) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,

b) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 euro,

c) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 euro.

Badaniu podlegają również roczne połączone sprawozdania finansowe funduszy inwestycyjnych z wydzielonymi subfunduszami oraz roczne sprawozdania jednostkowe subfunduszy.

Wybór biegłego rewidenta

Wyboru jednostki, która będzie badać sprawozdanie finansowe, dokonuje organ zatwierdzający  sprawozdanie finansowe jednostki. Pod warunkiem że statut bądź inne wiążące jednostkę przepisy stanowią inaczej. Poszukiwanie jednostki badającej sprawozdanie warto rozpocząć wcześniej, najlepiej po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, gdyż jest to proces, który może trwać nawet kilka tygodni. Ponadto firma musi zapewnić biegłemu rewidentowi możliwość uczestniczenia w inwentaryzacji. Zgodnie z przepisami inwentaryzacja powinna rozpocząć się nie później niż 1 października.

Po wybraniu odpowiedniego podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, kierownik jednostki zawiera umowę w terminie umożliwiającym temu podmiotowi udział w inwentaryzacji znaczących składników majątku. Na jednostce spoczywają koszty wykonania rewizji finansowej, przy czym nie tworzy ona rezerwy na to badanie.

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość rozwiązania zawartej z biegłym rewidentem umowy. W takim przypadku zarówno kierownik jednostki, jak i podmiot uprawniony do badania sprawozdań mają obowiązek niezwłocznie poinformować Komisję Nadzoru Audytowego.

Przydatne formularze online

Narzędzia księgowego

reklama

BIURA RACHUNKOWE

reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Król

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama