reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Doradcy podatkowi > Wymagane dokumenty by zostać doradcą podatkowym

Wymagane dokumenty by zostać doradcą podatkowym

Wykonywanie czynności z zakresu uprawnień doradcy podatkowego wymaga przejścia przez proces kwalifikacyjny, obejmujący egzamin, składający się z dwóch części, spełnieniu licznych wymagań oraz złożeniu odpowiedniej ilości oświadczeń i dokumentów.

Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych – wprowadzająca zmiany w zakresie zawodu doradcy podatkowego (np. skrócenie okresu praktyki do 6 miesięcy) - została ostatecznie uchwalona przez Sejm w dniu 9 maja 2014 r. i przekazana 14 maja 2014 r. do podpisu Prezydenta RP. Ustawa wejdzie w życie po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia.

Pierwszym dokumentem jaki należy złożyć jest wniosek o dopuszczenie do egzaminu na doradcę podatkowego, który należy wysłać na adres:

Ministerstwo Finansów, Komisja Egzaminacyjna do Spraw Doradztwa Podatkowego

Ul. Świętokrzyska 12

00-916 Warszawa.

Wniosek należy złożyć nie później, niż 30 dni przed wyznaczonym terminem części pisemnej egzaminu. Do wyżej wskazanego wniosku należy dołączyć:

1. oświadczenie o spełnieniu następujących warunków;

- pełnej zdolności do czynności prawnych,

- korzystania z pełni praw publicznych,

- posiadania wyższego wykształcenia,

2. odpis dyplomu dokumentującego posiadanie wyższego wykształcenia,

3. potwierdzenie dokonania opłaty egzaminacyjnej na konto Ministerstwa Finansów.

Dane do dokonania opłaty egzaminacyjnej (w przypadku pierwszego podejścia do egzaminu jest to kwota 900zł, za każdy ponowny egzamin należy uiścić opłatę wysokości 600zł):

Ministerstwo Finansów

Ul. Świętokrzyska 12

00-916 Warszawa

NBP nr 10101010100038252231000000

Kandydat, który uzyskał pozytywny wynik z części pisemnej egzaminu, składa do Komisji egzaminacyjnej, nie później niż do 15 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym deklaruje chęć zdania części ustanej egzaminu, wniosek o wyznaczenie terminu tej części egzaminu.

Następnie należy złożyć uroczyste ślubowanie wobec Przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych lub wobec innej osoby z Rady przez niego upoważnionej. Ostatnim etapem jest wpisanie się na listę doradców podatkowych, by tego dokonać należy złożyć wniosek o wpis na listę nie później jednak niż w okresie 3 lat złożenia egzaminu.

Do wniosku należy załączyć:

1) oświadczenie o spełnianiu następujących warunków: posiadaniu przez kandydata zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu przez niego z pełni praw publicznych;

2) aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;

3) zaświadczenia o odbyciu w Polsce dwuletniej praktyki zawodowej oraz zaświadczenie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowego o złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu na doradcę podatkowego.

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty muszą być dokumentami oryginalnymi lub notarialnie poświadczonymi za zgodność z oryginałem kopiami. Zaświadczenia potwierdzające odbycie praktyki zawodowej kandydatów na doradców podatkowych lub potwierdzające zatrudnienie, które zgodnie z prawem należy traktować na równi z odbyciem praktyki zawodowej  muszą być podpisane przez osoby sprawujący nadzór merytoryczny nad wykonywanymi przez kandydata do zawodu czynnościami. Wniosek należy dostarczyć do Biura Krajowej Izby Doradców Podatkowych w Warszawie osobiście lub pocztą na adres:

Krajowa Izba Doradców Podatkowych

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku

3/310 02-362 Warszawa

Na listę doradców podatkowych wpisuje się osobę, która:

- jest członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego, albo

- posiada stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych lub nauk ekonomicznych w zakresie prawa finansowego lub finansów.

Aktualizacja: 21.08.2014

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

pismo, umowa, praca / Fot. Fotolia
pismo, umowa, praca / Fot. Fotolia

Czas pracy 2020. Planowanie, rozliczanie i ewidencja59.00 zł

Narzędzia księgowego

reklama

BIURA RACHUNKOWE

reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami

ekspert z zakresu HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama