reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Doradcy podatkowi > Egzamin na doradcę podatkowego

Egzamin na doradcę podatkowego

Wykonywanie zawodu doradcy podatkowego wiąże się z wymogiem wcześniejszego złożenia egzaminu państwowego z wynikiem pozytywnym. Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej.

Podejść do egzaminu mogą osoby, które spełniają następujące warunki:

- posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;

- korzystają z pełni praw publicznych;

- posiadają wyższe wykształcenie.

Część pisemna egzaminu jest przeprowadzana każdorazowa w sytuacji kiedy zgłosi się 50 kandydatów, a ponadto egzamin przeprowadza się raz w roku bez względu na liczbę chcących do niego podejść. Podejście do egzaminu związane jest z uiszczeniem opłaty wysokości 900zł, w przypadku negatywnego wyniku w części pisemnej jak i ustnej pobierana jest opłata w wysokości 600 zł. Egzamin ustny jest organizowany nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, a także każdorazowo jeżeli zostało zakwalifikowanych co najmniej 12 kandydatów. Opłata podlega zwrotowi jedyne w przypadku, jeżeli kandydat udowodni niemożność przystąpienia do egzaminu. Wniosek w niniejszej sprawie należy złożyć do sekretarza Komisji Egzaminacyjnej w terminie 14 dni od dnia wyznaczonego terminu egzaminu.

By przystąpić do części pisemnej kandydat powinien złożyć nie później, niż 30 dni przed wyznaczonym terminem, Komisji Egzaminacyjnej wniosek o dopuszczenie do egzaminu. Wniosek powinien zawierać

-oświadczenie o spełnieniu następujących warunków:

 • pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • korzystania z pełni praw publicznych;
 • posiadania wyższego wykształcenia.

-odpis dyplomu dokumentującego posiadanie wyższego wykształcenia

-potwierdzenie dokonania opłaty egzaminacyjnej na konto Ministerstwa Finansów

Powyższe dokumenty należy przesłać na adres Ministerstwa Finansów do Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego.

Zakres tematyczny egzaminu obejmuje:

 1. źródła prawa i wykładnia prawa,
 2. analiza podatkowa,
 3. podstawy międzynarodowego oraz wspólnotowego prawa podatkowego,
 4. materialne prawo podatkowe,
 5. postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi oraz postępowanie egzekucyjne w administracji,
 6. międzynarodowe, wspólnotowe i krajowe prawo celne,
 7. prawo dewizowe,
 8. prawo karne skarbowe,
 9. organizacja i funkcjonowanie administracji podatkowej i kontrola skarbowa,
 10. rachunkowość,
 11. ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych,
 12. przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa.

Część pisemna składa się z części testowej – 100 pytań oraz z zadania polegającego na sporządzeniu projektu wystąpienia w imienia klienta do organu podatkowego lub sądu. Aby uzyskać pozytywny wynik należy zdobyć co najmniej 80% z części testowej oraz 10 punktów za zadanie. W sytuacji kiedy kandydat uzyskał pozytywny wynik z części pisemnej składa do Komisji Egzaminacyjnej, nie później niż do 15 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym deklaruje chęć zdania części ustanej egzaminu, wniosek o wyznaczenie terminu tej części egzaminu.

Część ustna egzaminu na doradcę podatkowego polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania zamieszczone w wylosowanym zestawie pytań składającym się z dziesięciu pytań, w zestawie zawarte są pytania dotyczące co najmniej 6 dziedzin wyżej wskazanych. Aby zdać część ustną egzaminu należy uzyskać 70 % maksymalnej liczby punktów.

W przypadku uzyskaniu negatywnego wyniku zarówno w części ustnej jak i pisemnej egzamin może być powtarzany. Jednak ponownie do egzaminów można przystępować po trzech miesiącach. Wniosek w celu wyznaczenia nowego terminu egzaminu składa się Komisji Egzaminacyjnej, powinien on zawierać potwierdzenie uiszczenia opłaty za ponowny egzamin w wysokości 600 zł.

Narzędzia księgowego

reklama

BIURA RACHUNKOWE

reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

MonsterPolska.pl

lider w sukcesywnym łączeniu ludzi z ich wymarzoną pracą

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama