| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Księgowi > Dereglamentacja usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i deregulacja zawodu biegłego rewidenta

Dereglamentacja usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i deregulacja zawodu biegłego rewidenta

Ministerstwo Finansów zaprezentowało swoje stanowisko odnośnie dereglamentacji usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i deregulacji zawodu biegłego rewidenta po roku od wejścia w życie tych zmian. Zapytaliśmy również o plany legislacyjne resortu finansów w tym obszarze. W imieniu Ministerstwa Finansów wyjaśnień udzieliła 20 sierpnia 2015 r. Pani minister Dorota Podedworna-Tarnowska, Podsekretarz Stanu, Przewodnicząca Komisji Nadzoru Audytowego.

Infor.pl: Minister Finansów do niedawna wydawał uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (certyfikat księgowy)  jest także odpowiedzialny za opracowanie regulacji  w zakresie wykonywania zawodu biegłego rewidenta.
Jak Ministerstwo ocenia deregulację (po ponad roku od jej wprowadzenia), która przede wszystkim objęła osoby usługowo prowadzące księgi rachunkowe, a także, choć w znikomym zakresie, biegłych rewidentów?
Czy w tych obszarach Ministerstwo zamierza wprowadzić jakieś zmiany legislacyjne?

Dorota Podedworna-Tarnowska: 10 sierpnia 2014 r. weszła w życie ustawa z 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, tzw. druga ustawa deregulacyjna, która wprowadziła dereglamentację usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, co oznacza, że wykonywanie czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nie jest uzależnione od posiadania specjalnych uprawnień tj. certyfikatu księgowego, gdyż działalność z tego zakresu mogą wykonywać osoby, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za czyn określony w rozdziale 9 ustawy o rachunkowości. W celu ochrony interesów klientów biur rachunkowych, został utrzymany obowiązek posiadania - przez podmioty usługowo prowadzące księgi rachunkowe - polisy OC.

Obecnie to rynek decyduje o dostępie do wykonywania zawodu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, co powinno doprowadzić do zwiększenia wolności gospodarczej, wzrostu konkurencyjności oraz osiągnięcia optymalnego połączenia jakości usług i ceny w tym sektorze. Podmioty są zmuszone do konkurencji zarówno poziomem cen, jak również jakością świadczonych usług.

Aktualnie nie są prowadzone ani planowane prace dotyczące zmian legislacyjnych w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Mamy nadzieję, iż rynkowy mechanizm weryfikacji jakości usług spowodował, iż na rynku pozostały wyłącznie rzetelne biura rachunkowe świadczące usługi księgowe na najwyższym poziomie.

Monitor Księgowego – prenumerata

50 Ściąg Księgowego z aktualizacją online

Deregulacja zawodu biegłego rewidenta w obszarze dotyczącym uzyskiwania uprawnień do wykonywania ww. zawodu, została dokona poprzez wprowadzenie uproszczeń w procedurze postępowania kwalifikacyjnego polegających m.in. na:

1. zaliczeniu poszczególnych egzaminów z wiedzy teoretycznej na podstawie ukończonych studiów wyższych, lub też w ramach postępowania kwalifikacyjnego prowadzonego przez organ uprawniony do nadawania uprawnień biegłego rewidenta w innym państwie UE;

2. zaliczeniu części postępowania (wszystkich egzaminów pisemnych z wiedzy teoretycznej) na podstawie ukończonych studiów;

3. uproszczeniu regulacji w zakresie odbywania praktyki i aplikacji, w tym na:

a) zaliczeniu praktyki i aplikacji w drodze co najmniej 15-letniego doświadczenia zawodowego w zakresie rachunkowości, prawa i finansów,

b) doprecyzowaniu zasad zaliczania praktyki w zakresie rachunkowości na poczet postępowania kwalifikacyjnego w drodze uznania możliwości łączenia różnych form odbywania praktyki.

Zmiany te pozwoliły na uelastycznienie procesu kwalifikacyjnego, jego uproszczenie, a także na obniżenie kosztów np. w przypadku zaliczenia egzaminów ukończonych na uczelni, czy też ułatwienie odbywania praktyki poprzez możliwość łączenia jej różnych form.

Obecnie prowadzone prace legislacyjne w zakresie założeń projektu do ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach mają na celu wdrożenie prawa Unii Europejskiej, a tym samym mogą zawierać wyłącznie zagadnienia wynikające z dyrektywy 2014/56/UE i rozporządzenia (UE) 537/2014. Z uwagi iż nowe przepisy unijne nie wprowadzają zmian w zakresie uzyskiwania uprawnień przez biegłych rewidentów, nie jest zatem przewidywane wprowadzanie zmian w prawie krajowym w tym zakresie. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz niektórych innych ustaw został zamieszczony na stronach BIP RCL.


Dorota Podedworna-Tarnowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Dziękuję za wyjaśnienia.

Rozmawiał Paweł Huczko

Narzędzia księgowego

BIURA RACHUNKOWE

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Iwona Kowalska-Matis

Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »