Czasopisma

Specjalistyczne czasopisma przeznaczone do księgowych, kadrowych, specjalistów HR oraz właścicieli firm. Oferta obejmuje zarówno publikacje przeznaczone dla firm jak również dla sektora finansów publicznych. Każde z poniżej zaprezentowanych czasopism dostępne jest w dwóch wersjach: papierowej oraz jako e-wydanie.
Monitor Księgowego

Monitor Księgowego

Miesięcznik omawia najistotniejsze zmiany przepisów oraz udziela fachowych porad i wskazówek z zakresu: podatków, rachunkowości, ZUS i prawa pracy. Czasopismo zawiera również m.in. porady prawne, komentarze ekspertów, interpretacje urzędowe, wyroki sądów. Uznani eksperci, np. doradcy podatkowi i biegli rewidenci, wskazują rozwiązania konkretnych problemów zgłaszanych przez Czytelników.

Najważniejsze składowe:

 • 12 numerów w roku (miesięcznik)
 • Dodatek książkowy – "Przewodnik po zmianach w Podatkach i Rachunkowości" 2017/2018
 • 12 comiesięcznych dodatków z cyklu "Wskaźniki i stawki" – w wersji papierowej
 • 10 dodatków książkowych z cyklu "Kodeks księgowego" zawierających ujednolicone teksty przepisów m.in. VAT, PIT, CIT, Ordynacja podatkowa, Rachunkowość
 • 4 dodatki z cyklu Temat na czasie – w wersji papierowej
 • 4 dodatki z cyklu "Przegląd orzecznictwa i interpretacji
 • 12 instrukcji z cyklu "Ściąga księgowego"
 • Bezpłatny dostęp do e-wydania na www.mk.infor.pl

Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń

Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń

Miesięcznik omawia najistotniejsze zmiany przepisów oraz udziela fachowych porad i wskazówek z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Znajdują się w nim konkretne rozwiązania dotyczące prawa pracy, ZUS i wynagrodzeń. Autorami porad są m.in. eksperci z PIP, ZUS, MRPiPS.

Najważniejsze składowe:

 • 12 numerów w roku (miesięcznik)
 • książka "Przewodnik po zmianach przepisów w prawie pracy i ZUS 2017/2018" (jedyny taki produkt na rynku
 • 6 książek z serii przepisy z komentarzem m.in. "Kodeks pracy 2018 z komentarzem", "Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych 2018 z komentarzem", "Ustawa zasiłkowa 2018 z komentarzem", "Rozporządzenie wykonawcze do Kodeksu pracy 2018 z komentarzem" (jedyny taki pakiet dodatków na rynku)
 • 8 dodatków z serii "Temat na życzenie" m.in. "Obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony danych osobowych po zmianach", "Urlopy wypoczynkowe – zasady udzielania i rozliczania", "Czas pracy – planowanie i rozliczanie"
 • 6 dodatków z serii "Ściąga kadrowego"
 • 3 dodatki z serii "Kadry i płace w sferze budżetowej",
 • Dodatek "Wskaźniki i stawki"
 • Bezpłatny dostęp do Platformy Księgowych i Kadrowych: www.inforfk.pl. (PREMIUM)
Biuletyn VAT

Biuletyn VAT

Miesięcznik, na łamach którego w prosty sposób opisujemy wszystkie zmiany w VAT i akcyzie. Informujemy, jakie jest aktualne stanowisko organów podatkowych na temat kontrowersyjnych rozliczeń VAT oraz co na ten temat twierdzą eksperci.

 • 12 numerów w roku (miesięcznik
 • Dodatek książkowy – "Przewodnik po zmianach w VAT i akcyzie 2017/2018"
 • 2 dodatki książkowe z cyklu "Kodeks księgowego" zawierających ujednolicone teksty przepisów z VAT, tj. ustawa o VAT i rozporządzenia wykonawcze>
 • 2 dodatki książkowe – "Leksykon VAT" i "15 instrukcji dla podatników VAT"
 • 4 dodatki tematyczne 32/4– w wersji papierowej
 • 4 dodatki z cyklu "Przegląd orzecznictwa i interpretacji - w wersji elektronicznej
 • 4 instrukcje z cyklu "Ściąga księgowego"
 • Bezpłatny dostęp do e-wydania na www.bv.infor.pl
Rachunkowość Budżetowa

Rachunkowość Budżetowa

Dwutygodnik adresowany do kierowników jednostki, skarbników, głównych księgowych i księgowych oraz kadrowych w jednostkach sektora publicznego. Na łamach „Rachunkowości Budżetowej” omawiamy najistotniejsze zmiany w prawie oraz udzielamy fachowych porad i wskazówek z zakresu: rachunkowości, sprawozdawczości, podatków, prawa pracy, finansów publicznych, zamówień publicznych, oświaty, pomocy społecznej. Czasopismo dostarcza fachowych i aktualnych informacji z głównych działów tematycznych: Przepisy i nowości prawne; Kalendarium budżetowe; Ewidencja; Klasyfikacja; Sprawozdawczość; Wydatki strukturalne; Podatki; Zamówienia publiczne; Prawo pracy.

 • 24 numerów w roku (dwutygodnik
 • Dodatki: "Rachunkowość w oświacie", "Kadry i płace w sferze budżetowej", "Rachunkowość w instytucjach pomocy społecznej", "Zbiór praw" (oraz "e-Zbiór praw") po uchwaleniu nowych aktów prawnych, kwartalne dodatki elektroniczne: "Wskaźniki i stawki", "Procedury"
 • Dodatek "Przewodnik po zmianach przepisów" – zestawienie zmian wraz z komentarzem eksperta (w przypadku istotnych zmian w prawie)
 • Bezpłatny dostęp do Platformy Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy – inforrb.pl. (PREMIUM)
Gazeta Samorządu i Administracji

Gazeta Samorządu i Administracji

„Gazeta Samorządu i Administracji” pomaga samorządowcom i pracownikom administracji rządowej w interpretacji przepisów oraz pokazuje dobre praktyki z życia gminy, powiatu i województwa. Czasopismo stanowi niezbędne źródło wiedzy dla prezydentów miast, burmistrzów, wójtów, starostów, marszałków, sekretarzy i naczelników. Polecamy go również kadrze zarządzającej i specjalistom w innych jednostkach administracji publicznej, w urzędach centralnych, administracji rządowej oraz specjalistom w firmach współpracujących z administracją publiczną.

 • 12 numerów czasopisma w wersji papierowej
 • Dodatki specjalne, w tym m.in. "Ściąga Samorządowca" i najważniejsze ustawy
 • Bezpłatny dostęp do e-wydań: www.gsia.infor.pl