Samorząd i administracja

Samorząd i administracja

SAMORZĄD I ADMINISTRACJA

Oferta adresowana do jednostek sektora finansów publicznych. Materiały są tworzone przez ekspertów praktyków dla specjalistów w jednostkach samorządowych oraz administracji państwowej.

Publikujemy:

 • opracowania kompleksowe
 • artykuły
 • interpretacje
 • orzeczenia
 • poradniki
 • codzienne aktualności
 • instrukcje i ściągi


Posiadamy aktualizowaną na bieżąco bazę:

 • aktów prawnych z wersjami archiwalnymi, aktualnymi i przyszłymi
 • orzeczeń i interpretacji
 • kalkulatorów
 • wzorów dokumentów
 • wskaźników i stawek

Codziennie piszemy o zmianach w prawie, ważnych dla jednostek samorządowych i dla administracji publicznej. Informujemy o zarządzaniu i organizacji w sektorze administracji państwowej i samorządowej oraz zamówień publicznych. Publikowane artykuły pomagają samorządowcom i pracownikom administracji rządowej w interpretacji przepisów.

Sprawdzona i rzetelna wiedza z zakresu samorządu i administracji